ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤGren4ansk1y
  • ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤGren4ansk1y
ru Glud
  • ru Glud

Information about match

1/16 | 1 vs 1 | Bo1
01.09.19, 19:15, GMT +03:00