Name Tag Result Rating
1
RUS1Wolfy
Tag RUS1 Rating 1545
RUS1
1
1545
2
VANGALICK
Tag DEMSQ Rating 1302
DEMSQ
2
1302
3
JeryXXX
Tag SUP4K Rating 1009
SUP4K
3-4
1009
4
Gehin
Tag GHN Rating 975
GHN
3-4
975
5
kristar2911
Tag BLS Rating 1380
BLS
5-8
1380
6
Kirosie
Tag KUMYS Rating 994
KUMYS
5-8
994
7
BIGFLAME228
Tag BIBIM Rating 967
BIBIM
5-8
967
8
Krovella
Tag MIKKA Rating 962
MIKKA
5-8
962
9
xPgMA
Tag UF H Rating 1267
UF H
9-15
1267
10
Alyoka
Tag GMK Rating 1006
GMK
9-15
1006
11
baksikoff
Tag GNEVO Rating 1000
GNEVO
9-15
1000
12
БАТЬ
Tag COGAT Rating 960
COGAT
9-15
960
13
HvH
Tag XYI01 Rating 955
XYI01
9-15
955
14
Atomic samurais4
Tag FLOR4 Rating 911
FLOR4
9-15
911
15
IceCarbonDiabloX
Tag TPLTV Rating 895
TPLTV
9-15
895